Vår ambition - tillgängligt för alla

Skepparholmen Nackas ambition är att anläggningen ska vara tillgänglig för alla. Tillgänglighetsambitionen är i linje med Visitas strävan att hotell- och restaurangbranschen ska kunna erbjuda en trygg och trivsam miljö för alla, även gäster med funktionshinder.

I huvudbyggnaden finns reception, restaurang, sällskapsutrymmen, möteslokaler, grupprum, bagageförvaring och toaletter, varav två toaletter för funktionshindrade. Med något undantag är samtliga lokaler i samma plan. Trapphiss som bär 300 kg för främst personer i rullstol är installerad till 3 olika plan i huvudbyggnaden vid entrén. Hörslinga finns i den största möteslokalen, Sjösalen.

Trappor är kontrastmarkerade, mycket god belysning i lokaler och akustikplattor i de flesta taken ger en god initial tillgänglighet.
 I huvudbyggnaden finns hiss till hotellrummen. Här ligger även våra mest tillgängliga hotellrum.

Vårt spa ligger i en separat byggnad. För att även kunna välkomna personer med funktionsnedsättning hänvisar vi till spaentrén ifrån havssidan. Där finns en ramp där man enkelt kan köra fram med t ex rullstol. Det finns även en bilväg dit. Vi vill påpeka att personer med funktionsnedsättning kan finna vissa svårigheter att ta sig upp och ner i våra pooler om assistans ej ges.

Parkeringsplats för funktionshindrade finns i direkt anslutning till huvudbyggnadens hotelldel. 

Visita har tillsammans med Svensk Handel och Bygg Klokt (de fem rörelsehinderförbunden och Synskadades Riksförbund som samarbetar för att öka tillgängligheten och användbarheten i den byggda miljön) tagit fram checklistor för hur ett hotell eller en restaurang kan anpassas för funktionshindrade. Denna checklista används i Skepparholmens arbete att göra anläggningen tillgänglig för alla.

Vill du veta mer om tillgänglighet på Skepparholmen Nacka, vänligen kontakta oss på 08-747 65 00 eller info@skepparholmen.se.

Terrass med havsutsikt