Ansvarig utgivare

Under 2018 utfärdades utgivningsbevis för databasen www.skepparholmen.se till Skepparholmen AB (nummer 2018-214). Utgivningsbeviset innebär att databasen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vd Gabriella Persson Klar är registrerad som ansvarig utgivare för denna webbplats via myndigheten för press, radio och Tv. 

Allt innehåll som publiceras ska dokumenteras och behållas i sex månader efter att det tagits bort från webbplatsen/databasen.

Myndigheten kontrollerar regelbundet att reglerna efterlevs.