Härligt, hållbart & omtänksamt

För Skepparholmen är långsiktig hållbarhet inte bara en vision utan högst konkret. Vi arbetar strukturerat och engagerat med frågan, med fokus på hälsa och miljö. Det handlar dels om vår egen verksamhet, dels att samverka med branschen och övriga i samhället.

Det säjs att ”en man som har planterat ett träd har inte levt förgäves”. I vårt fall är det träpatron Francke som i slutet av 1800-talet anlade en park med vackra ekar, lindar och bokar men också mer exotiska trädslag. Parken och vårt vackra läge mellan hav och sjö gör att naturen få stort utrymme.

I närtid inleddes Vårt Gröna arbetssätt år 2008. Vi har tre ISO certifikat, 9001-kvalitet, 14001- miljö och 20121-Hållbarhet vid evenemang. Hotellet är miljömärkt med SVANEN, frukosten är KRAV-märkt, restaurangen serverar MSC- och ASC-märkt fisk och stor del vegetarisk och ekologisk mat och dryck.

Vi eftersträvar en så liten miljöpåverkan som möjligt. Några exempel:

  • Energiförsörjningen är fossilfri. Bergvärme används till fastighet och pooler, biodiesel kompletterar.
  • Fastigheten är från 60-talet men stora investeringar har lett till effektiv drift och vattenanvändning.
  • Kemikalier används sparsamt och de produkter som används för disk och städ är miljömärkta.
  • Tambikupa, ”Air Bee&Bee” för vildbi och blomrabatter främjar pollinering och biologisk mångfald.