Hybridmöten gör att alla kan inkluderas 

Spa- & konferenshotellet Skepparholmen Nacka har investerat i ny unik teknik för s k Hybridmöten, en kombination av ett fysiskt och digitalt möte. Tekniken stödjer alla former av digitala videomötesplattformar som Zoom, Webex, Teams, Google Meet, Goto Meetings mfl. Det unika är att det sker via en enkel ”Plug- & Play”-teknik, som redan finns installerat i konferenslokalerna hos Skepparholmen.  

Skepparholmen har 50 års erfarenhet av att anordna utbildningar, möten och konferenser så de vet vad som krävs för att skapa lyckade möten. Den unika tekniska lösningen har Skepparholmen själva tagit fram tillsammans med en duktig samarbetspartner. Plattformen som installerats ger även de digitala mötesdeltagarna en kvalitativ närvaro i det fysiska konferensrummet, där de enkelt kan delta i mötets dialog via flera integrerade kameror och mikrofoner. Tekniken är inbyggd och kan startas på nolltid. 

Eva Amundsdotter, Universitetslektor på Stockholms Universitet, och en av Skepparholmen Nackas största kunder var bland de första som fick möjlighet att prova den nya tekniken för Hybridmöten.  

- Tekniken möjliggjorde att vi kunde sända mellan olika konferenslokaler på plats, vilket var mycket bra för våra gemensamma pass. Att vi dessutom kunde ha med deltagare på distans, bidrog till att vi hade möjlighet att inkludera alla, säger Eva Amundsdotter. 

- Vi fick mycket bra pedagogiskt stöd av medarbetarna på Skepparholmen, som bidrog till att vi kunde sköta det mesta av Hybridmötet själva. Ljudupptagningen i konferenslokalen var helt fantastisk, då det gick utmärkt att höra och följa olika deltagares bidrag i gemensamma diskussioner. Dessutom den fina möjligheten med två skärmar där man kunde visa en presentation på ena skärmen, medan den andra skärmen visade deltagare i rummet och de personer som fanns med digitalt. Och att det gick att förstärka deltagarna genom att projicera dem på båda skärmarna var mycket uppskattat, fortsätter Eva Amundsdotter.