10 års jubileum!

– SVANEN har landat hos Skepparholmen Nacka...igen.

För 10 året i rad har Skepparholmen blivit godkänd. Vi arbetar i SVANENS anda genom att Rädda världen lite grann varje dag och vårt systematiska miljöarbete ger resultat.

Under året har bl.a. andelen ekologisk mat och dryck fortsatt öka, vattenanvändningen har fortsatt minska och att vi tagit hem hela 7 mer poäng än föregående år. Bl.a. till följd av att UV-ljus används för pool-desinfektion.

Ett SVANEN-märkt hotell-, restaurang-, konferensverksanläggning har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli SVANEN-märkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Har du frågor om "Vårt Gröna Arbetssätt" kontakta gärna vår administrativa chef Gunilla Strömberg Pettersson, gunilla.stromberg-pettersson@skepparholmen.se