Konferenser och utbildningar sedan 1964

Skepparholmen ligger på en halvö med samma namn i Saltsjö-Boo i Nacka kommun. Halvön Skepparholmen skänktes år 1288 av Magnus Ladulås till Gråbröderna. Tillsammans med S:t Clara kloster tog man därifrån virke till bygget av det som senare blev Riddarholmskyrkan.

Redan år 1703 visar kartor på bebyggelse på Skepparholmen i form av "Torpet Hållmen". Från år 1869 permanentades bebyggelsen när träpatronen Otto Francke övertog området och lät uppföra fyra villor till sig själv och sina barn. Av dessa är det endast Villa Torpa (färdig år 1886) som finns kvar idag och en del av den engelska park som Francke lät anlägga.

År 1953 sålde familjen Francke Skepparholmen till KF, som genom sitt dotterbolag OK hade för avsikt att bygga oljedepåer. Efter provborrningar upptäcktes dock att marken var för porös. KF:s planer kunde därför inte fullföljas och Skepparholmen såldes vidare till Sparbanksföreningen. Med hjälp av arkitekterna Folke Hederus och Johan Wohlert och med inspiration hämtad från konstmuseet Louisiana i Danmark, uppförde Sparbanksföreningen 1964 det kurs- och utbildningscenter som finns på platsen idag.

Fastigheten har renoverats varsamt genom åren och behållit sin tydliga karaktär av senfunkis. Under 2012 genomgår anläggningen en omfattande inre renovering. 2016 står spaavdelningen klar med en nybyggd del samt ett orangeri.