Med anledning av Covid-19   

Vi vill att du som gäst ska kunna känna dig trygg när du vistas hos oss. Din hälsa och ditt välmående är vår högsta prioritet. Skepparholmen Nackas ledord för din säkerhet är ansvarsfullt, hållbart & omtänksamt. 

Åtgärder vi vidtagit för att minimera risk för spridning av Covid-19

  • Vi följer Folkhälsomyndigheten och VISITA:s rekommendationer. (PDF från VISITA/Trygg Hotellvistelse + PDF från VISITA/Trygg Restaurangvistelse)
  • Våra medarbetare är friska och tillämpar mycket god handhygien. All personal har tillgång till handsprit i direkt närhet till sin arbetsplats. Vi hälsar på varandra utan kroppskontakt. 
  • Skyltar om att tvätta händerna finns på samtliga allmänna toaletter (rekommendation av Folkhälsomyndigheten). 
  • Vi begränsar antalet gäster som vistas i våra lokaler. Avståndet som bör hållas mellan personer för att undvika trängsel är markerade i golvet.
  • Glest möblerade matsalar där distansen mellan gäster är betryggande. Vi har ändrat våra serveringsrutiner från lunchbuffé till tallriksservering. Vid frukostbuffé finns möjlighet att beställa frukostpåse. Vid vår brunch på söndagar har vi vidtagit åtgärder så att trängsel ej kan uppstå.
  • Städrutiner på samtliga avdelningar har förstärkts med allt från extra rengöring av de ytor som berörs av våra gäster till att vi diskar nyckelkort till hotellrummen.
  • Vid möten begränsas antal gäster i konferenslokaler med anpassad möblering efter rådande rekommendationer. Vi har nya rutiner med extra avtorkning av ytor samt "Coronasäker" hantering av block och pennor. 
  • Vi kan erbjuda företagsgrupper egna lokaler och boende i avskildhet i Villa Torpa, Aquamarina samt konferenslokal Skeppet med tillhörande 23 hotellrum. 
  • Vi serverar för- och eftermiddagsfika portionsvis. 
  • Redan sedan tidigare har vi hög kvalitet på vårt poolvatten med inbyggt skydd mot virus via reningsverk, filter, klor och UV-ljus. Vi erbjuder enbart frukt med skal som citrus och banan. 

Vid ytterligare frågor gällande de åtgärder vi vidtagit i förebyggande syfte hänvisar vi till vår försäljningsavdelning på 08-747 65 00 och info@skepparholmen.se 

Varmt välkommen! Vi får dig att längta tillbaka.