Skepparholmen Nackas Hållbarhetspolicy

Skepparholmens vill arbeta aktivt så att våra aktiviteter visar omtanke om miljön, våra medarbetare, kunder, leverantörer och det lokala samhället. Vi eftersträvar öppenhet och ser miljömedvetenhet, socialt ansvarstagande och god etik som en naturlig del i arbetet för en hållbar utveckling.

Skepparholmen ska vara en god arbetsgivare som värnar om individens rättigheter, följer lagar och de konventioner som arbetsmarknadens parter avtalat. Arbetsklimatet på vår anläggning ska präglas av eget ansvar, glädje och öppenhet. På vår anläggning accepteras inga former av särbehandling beroende på kön, ålder, sexuell läggning, ursprung eller religion.

Vårt gröna arbetssätt innefattar att välja leverantörer som tar socialt ansvar och produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan. Vi ska också lyssna på det lokala samhället, ta vårt sociala ansvar som arbetsgivare, delta i sociala projekt och gröna nätverk.