Hållbara medarbetare i förändring

Förändring är idag ett konstant tillstånd i organisationer och företag som vi individer har att förhålla oss till. Samtidigt visar forskning att 70 procent av förändringar i organisationer inte lyckas nå det resultat som man förväntat sig. En betydande orsak är hur vi lyckas hantera det mänskliga perspektivet i processen så att medarbetarna ges möjlighet att förstå, acceptera och aktivt bidra i förändringen.  

Välkommen till en workshop som med en blandning av inspel och övningar ökar medvetenheten kring var i förändringsprocessen individen/gruppen befinner sig och hur man kan ta sig vidare

Tid mellan: 2 tim, eller längre efter avstämning kring behov med kunden.

Pris: 7500 kr exkl. moms vid max 25 personer.

Föreläsare: Lillemor Frenkel, gestaltutbildad organisationskonsult www.directa.se