Kroppens tydliga språk

Är ni nyfikna på kroppsspråkets betydelse, pröva det egna förhållningssättet
till andra och samtidigt ha väldigt roligt?

I dessa övningar används teaterimprovisationens grundverktyg som alla med lätthet kan ta till sig.Ni prövar enkla, prestigelösa övningar till mera avancerade situationer - allt beroende på gruppens önskemål. I denna process banar skrattet väg till insikter och kontakt!

Forskare hävdar att kroppsspråket står för 90 procent av det vi uppfattar - när ett budskap kommuniceras.

Tid: 2 tim

Pris: 7200 kr exkl. moms vid max 25 personer.

Föreläsare: Eva Bäckman