Tid att tänka

Kvalitén i allt vi gör beror på hur bra vi tänker innan vi handlar. Tid att tänka ger dig verktygslådan och förhållningssätt för att förbättra tänkandet. Föreläsningen/workshopen ger förståelse för vad man kan göra i vardagen för att förbättra kvaliteten i beslut och öka engagemang och motivation.

I en tänkande miljö tänker vi så bra att vi får tid över.

Tid: 30 min upp till 2 tim

Pris: 7200 kr  exkl. moms för max 25 personer.

Föreläsare: My Schüldt, coach, facilitator och konsult i Time To Think. Erfaren coach till medarbete och chefer på alla nivåer. Grundutbildad i psykoterapi.

Utsikten vid lusthuset