Konferens och möte nära Stockholm 

Spa- och konferenshotell 20 minuter från Stockholm city

Planera din konferens

En konferens hos oss på Skepparholmen Nacka ger inspiration till bättre kommunikation och gemenskap i din konferensgrupp. Vi får ofta höra att redan i backen, när man anländer till oss, åker axlarna ner och en känsla av ro infinner sig. Här befinner du dig lagom långt ifrån Stockholms puls. Att vara avslappnad och inte känna någon stress är viktiga faktorer när nya idéer och engagemang ska väckas. Att ha kul tillsammans är också viktigt för att skapa bra energi och harmoni i gruppen. Vi har ett digert aktivitetsutbud att erbjuda. Genom engagerade konferensdeltagare når ni tillsammans nya gynnsamma mål. Att konferensgruppen efter dagens slut dessutom har möjlighet till välförtjänt avkoppling på spa är en extra guldkant. 

Innan konferensen

Viktigt att planera konferensen i god tid för att hinna förbereda dig själv, deltagarna och sätta logistiken inför konferensarrangemanget. Skriv ner syftet med mötet och de viktigaste övergripande målen med konferensen. Därefter påbörjar du planeringen kring agenda, presentation, eventuell facilitator och kringaktiviteter. Det viktigaste är att konferensdeltagarna får ut mesta möjliga av mötet. Fundera även på hur och med vilka medel du kan engagera mötesdeltagarna på bästa sätt.

Under konferensen

Viktigt att alla är engagerade under konferensen och deltar aktivt. Se alla konferensdeltagare och möt deras frågor och funderingar. Anteckna frågor som inte kan besvaras direkt och återkoppla vid ett senare tillfälle.

Gemenskapen mellan konferensdeltagarna bidrar till högre engagemang och förbättrad dialog. Detta leder i sin tur till en bättre stämning inom arbetsgruppen. Här finns många olika konferensaktiviteter att lägga in i mötesarrangemanget och som passar syfte och mål för just ditt konferensarrangemang. Att ha kul och skratta tillsammans bidrar till nyskapande och oanade möjligheter.  

Efter konferensen

Uppföljning är viktigt. Med hjälp av feedback utvecklar och förbättrar du upplägget av kommande konferenser och möten. Var lyhörd. Alla i konferensen ska få möjlighet att yttra sig och bidra till diskussion. Då känner mötesdeltagarna att de har möjlighet att påverka och tillsammans bidrar detta till företagets långsiktiga positiva utveckling.