INEFFEKTIVA MÖTEN är en utbredd huvudvärk som många jobbar för att minimera, exempelvis genom att upprätta spelregler. Numera har fyra av tio organisationer någon form av mötesriktlinjer. I Svenska Mötens kartläggning framgår det att hälften av alla möten inte når upp till nivån ”ganska effektivt använd tid” – och med tanke på att anställda i snitt lägger en femtedel av arbetstiden på möten finns det en hel del att tjäna på en genomtänkt policy.

Kostnaden för dåliga möten är fyra gånger så hög som kostnaden för svensk sjukpenning. Det finns enormt mycket att vinna på bättre möten. Medarbetarna får mer tid över till konkret arbete. Det gör att stressen minskar och att man håller sig friskare och trivs bättre med jobbet, säger Jörgen Dyssvold.

8 steg till en policy som förändrar
1 Utse en arbetsgrupp som jobbar fram en policy tillsammans med chefen eller en konsult. Det ökar chansen för att policyn så småningom tillämpas av alla medarbetare.

2 Ringa in den möteskultur som är mest attraktiv för organisationen. Klargör också vad i rådande kultur som behöver förändras.

3 Se policyn som en plan för hur ni ska ta er till den önskade möteskulturen. Det som punktas ska leda er från punkt A till punkt B.

4 Håll punkterna övergripande – varje punkt ska kunna appliceras på alla typer av möten. Fokusera på syfte, mål, roller, uppföljning och lokal, då är det viktigaste täckt.

5 Styr bort från tekniska detaljer. Ju fler praktiska punkter, desto längre hamnar ni från målet att skapa en bättre möteskultur.

6 Lägg lite krut på formen när mötespolicyn väl sitter. Tryck upp den på snyggt designade affischer, rama in och häng upp i mötesrummen!

7 Prata om policyn. Påminn varandra om det ni har kommit överens om – ifall policyn hänger på väggen känns det lättare att hänvisa till den.

8 Ha tålamod. I snitt tar det mellan två och tre år att etablera en ny kultur. När policyn väl sitter i ryggmärgen är det dags att uppdatera den och ta nästa steg.

Hela artikeln med Jörgen Dyssvold finns att läsa i Svenska Mötens senaste magasin. Läs den här >>

Text: Linnea Bolter