miljöarbete

Vårt gröna arbetssätt

För Skepparholmen är långsiktig hållbarhet inte bara en vision utan högst konkret. Vi arbetar strukturerat och engagerat med frågan, med fokus på hälsa och miljö.

Det säjs att ”en man som har planterat ett träd har inte levt förgäves”. I vårt fall är det träpatron Francke som i slutet av 1800-talet anlade en park med vackra ekar, lindar och bokar men också mer exotiska trädslag. Parken och vårt vackra läge mellan hav och sjö gör att naturen får stort utrymme.

Vårt gröna arbetssätt startade 2008. Hotellet är miljömärkt med SVANEN, restaurangen serverar MSC- & ASC- märkt fisk och stor del vegetarisk och ekologisk mat & dryck.

För Skepparholmen är långsiktig hållbarhet inte bara en vision utan högst konkret. Vi arbetar strukturerat och engagerat med frågan, med fokus på hälsa och miljö.

Det säjs att ”en man som har planterat ett träd har inte levt förgäves”. I vårt fall är det träpatron Francke som i slutet av 1800-talet anlade en park med vackra ekar, lindar och bokar men också mer exotiska trädslag. Parken och vårt vackra läge mellan hav och sjö gör att naturen får stort utrymme.

Vårt gröna arbetssätt startade 2008. Hotellet är miljömärkt med SVANEN, restaurangen serverar MSC- & ASC- märkt fisk och stor del vegetarisk och ekologisk mat & dryck.

Vi eftersträvar en så liten
miljöpåverkan som möjligt

Några exempel

  • Energiförsörjningen är fossilfri. Bergvärme används till fastighet och pooler, biodiesel kompletterar.
  • Fastigheten är från 60-talet men stora investeringar har lett till effektiv drift och vattenanvändning.
  • Kemikalier används sparsamt och de produkter som används för disk och städ är miljömärkta.
  • Tam-bikupa, ”Air Bee&Bee” för vildbi och blomrabatter främjar pollinering och biologisk mångfald.

Miljöpolicy

  • Skepparholmen erbjuder mötes- och hotellverksamhet, restaurang och spa till näringsliv och privatgäster. Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling både för Skepparholmen och för den miljö i vilken vi verkar.
  • Skepparholmens anläggning och erbjudande ska anpassas till och utföras med hänsyn tagen till vår inre och yttre miljö.
  • Vi ska uppfylla gällande myndighetskrav beträffande yttre och inre miljö vid allt tjänsteutförande.
  • Vi ska även uppfylla de krav som ställs via miljömärkningarna SVANEN, MSC och ASC.
  • Vi åtar oss att ständigt förbättra vårt arbetssätt genom att hushålla med resurser, använda utrustning och produkter som ger liten påverkan på miljö och förebygga föroreningar av miljön och ohälsa hos människor. I valet mellan två i övrigt likvärdiga produkter/tjänster ska alltid en miljömärkt produkt väljas. Om detta alternativ inte finns den produkt/tjänst med minst risk för förorening av miljön.

HISTORIA

Med rötter i 1800 talet

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för att inte missa erbjudanden!